Gå direkt till sidans innehåll

Blandindex

Indikator A21.2.1.3

Blandindex: fördelning mellan kategorierna: bostäder, service och arbetsplatser för varje antagen detaljplan

Kommentar

I dokumentet nedan redovisas blandindex för de detaljplaner som antagits under året.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2016-01-28