Effektivisera energianvändningen

Effektivisera energianvändningen, använda förnyelsebara energiresurser och främja utbyggnad av biobränslen

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått