Gå direkt till sidans innehåll

Trafikbuller

Indikator A21.2.5.3

Andel nya bostäder i planer antagna efter 2008 som har trafikbuller överstigande 55 dB(A) vid fasad.

Andel bostäder med trafikbuller vid fasad

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

24

1

2010

57

2

2011

32

3

2012

48

4

2013

26

5

2014

52

6

2015

49

Kommentar

I de detaljplaner och enkla planförfaranden som antagits under 2015 är 1 av de planerade 101 bostäderna utsatta för trafikbuller överstigande 55 dB(A) vid fasad.

Det totala antalet bullerutsatta bostäder sedan 2008 är 975 stycken av de totalt 1987 planerade bostäderna. Det är detta förhållande som redovisas i diagrammet ovan.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-02-17