Effektiv markanvändning

Ha en effektiv markanvändning genom att:

  • förtäta i befintlig bebyggelse och utnyttja redan ”störd” mark
  • skydda jordbruksmarken bland annat på grund av framtida brist på mark för matproduktion samt för att behålla ett varierat landskap
  • välja att inte bygga längs sjöstränder
Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts