Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till mindre grönområde

Indikator A21.2.3.1

Andel invånare som har max 300 meter i gångavstånd till mindre grönyta (minst 0,1-5ha)

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet:
96,62 % (2020)
Utgångsvärde:
99 % (2010)

Kommentar

År 2020 har analysen gjorts av medborgare som har max 230 meter till mindre grönyta, vilket kan förklara den knappa nedgången från tidigare år.

År 2021: Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-21