Utveckla invånarinflytandet


Material från projektet i Visättra

Utveckla metoder för ökat invånarinflytande i samhällsplaneringen

Resultat

I planeringsprocessen ingår det som en del att ha samråd och informationsmöten för invånarna.

I och med upprustning av Rådsparkens lekplats fick invånarna komma in med synpunkter på förslaget.

Ungdomar i Skogås fick vara med och ta fram ett designförslag till en av gångtunnlarna som många upplevde som otrygg. Mer information i länken till höger.

Invånarna i Visättra tillfrågades om att lämna in minnen i form av saker, foton, teckningar som representerade Visättra för dem. Minnena tolkades om till mönster som ska gjutas in i en ny trappa som går mellan Flemingsbergs station och Visättra. Se bild till höger.

Kommunen har även genomfört en barndialog med elever i Annerstaskolan.

Delansvarig

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden