Beakta barn- och ungdomsperspektiven

Beakta barn- och ungdomsperspektiven i planeringen

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts