Gå direkt till sidans innehåll

Reservera mark

Åtgärd A21.2.2.2
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Reservera mark för framtida kollektivtrafik och regionala cykelstråk i ÖP och FÖP

Resultat

Översiktsplanen 2030 tar upp detta och stråk för kollektivtrafik och cykel redovisas där.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09