Närhet till grundskola

Andel invånare som har max 800 meter i gångavstånd till en grundskola

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Mått för 2019 saknas.

Närheten till grundskolan har minskat något under 2018. Dett beror troligen på befolkningsökningen.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen