Närhet till förskola

Andel invånare som har max 500 meter i gångavstånd till förskola.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Mått för 2019 saknas.

Närheten för invånarna till förskola har minskat något under 2018.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen