Närhet till dagligvaruaffär

Med dagligvaruaffär menas en affär där man kan köpa bröd och mjölk.

Andel invånare som har max 400 meter i gångavstånd till en dagligvaruaffär.

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Mått för 2019 saknas.

Invånarnas närhet till dagligvaruaffär har minskat. Detta beror främst på befolkningsökningen, inte på nedlagda butiker.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen