Blandindex

Blandindex: fördelning mellan kategorierna: bostäder, service och arbetsplatser för varje antagen detaljplan

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen