Antagna planer med hållbarhetsbedömning

Andel antagna planer med hållbarhetsbedömning och/eller miljöprogram

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

I alla planer bedöms om planen leder till betydande miljöpåverkan. Om så är fallet görs en miljökonsekvensbeskrivning. I övriga fall görs inga separata miljöprogram på detaljplanenivå.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen