Gå direkt till sidans innehåll

Bättre förutsättningar för resurssnåla transporter

Delmål A21.2.2

Förbättra förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla resor och transporter

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Uppdaterad datum: 2023-01-12