Reservera mark

Reservera mark för framtida kollektivtrafik och regionala cykelstråk i ÖP och FÖP

Resultat

Översiktsplanen 2030 tar upp detta och stråk för kollektivtrafik och cykel redovisas där.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen