Göra klart trafikstrategin

Göra klart trafikstrategin för ett hållbart trafiksystem senast 2010 samt implementera trafikstrategin i samhällsplaneringen

Resultat

Trafikstrategin blev klar i maj 2013. Sedan dess har arbete pågått för att förverkliga strategin. Detta har bland annat handlat om att ta fram ett antal planer och program som konkretiserar viljan i trafikstrategin. De planer som det har pågått arbete med under 2015 är: cykelplan, parkeringsprogram, kollektivtrafikplan, mobility managementplan och trafiksäkerhetsplan.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden