Bygga passager

Bygga passager över eller under barriärer för att möjliggöra för människor och djur att ta sig förbi

Resultat

Detta ingår i planeringsarbetet, men önskemål om fler passager finns. Under 2015 har inga passager byggts.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden