Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning och samhällsbyggande

Huvudområde A21.2

Vi ska planera och bygga samhället långsiktigt hållbart med effektiv hushållning av naturresurser

Beroende på vad som görs inom målområdet Markanvändning och samhällsbyggande så kan samtliga nationella miljömål i större eller mindre grad omfattas. Ett exempel på mål är God bebyggd miljö. Även nationella folkhälsomål och transportpolitiska mål berörs

Delmål

Uppdaterad datum: 2023-01-12