Fair Trade city-konceptet infört

Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som för etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser

  • Diagram
  • Tabell
Fair Trade city-konceptet infört
Datum Värde (ja/nej)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Kommunfullmäktige har beslutat att Huddinge inte ska arbeta med Fairtrade city med motivet att det viktigaste är att kommunen ställer etiska krav på det som kommunen själv köper in, att det finns fler etiska märkningar än Fairtrade samt att tillräckliga resurser inte finns för att driva ett sådant arbete.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen