Utveckla etisk konsumtion

Utveckla den etiska konsumtionen i syfte att bli en ”Fairtrade City” senast 2010

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts