Ställa krav på energieffektivitet vid upphandling

Ställa krav på energieffektivitet och miljöanpassad energiförsörjning vid upphandling av varor och tjänster

Resultat

När det gäller krav på varor (energiförbrukning, förpackningar etc) så är kommunen ansluten till många av SKL Kommentus avtal. I dessa finns miljö- och hållbarhetskrav i enlighet med Upphandlingsmyndighetens (f d Miljöstyrningsrådet) baskrav.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen