Gå direkt till sidans innehåll

Separera varor och transport, samt utveckla samtransport

Åtgärd A21.9.3.5
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Separera varor och transporter i upphandlingar så att krav kan ställas på transporterna.
Ha ett system för samleveranser senast 2015

Resultat

Projektet sker i samarbete mellan Södertörnskommunerna. Samordnad varudistribution i de åtta kommunerna kan minska de årliga utsläppen av koldioxid med 570 000 ton. Det motsvarar 4 000 dieseldrivna lastbilar.

Projektet pågår från 1 mars 2013 till 31 december 2016. Sedan våren 2015 är Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Huddinge med i samordningen. Dessa fyra kommuner har livsmedel med i samordningen och Huddinge har även delar av det övriga godset med. Under september månad 2015 anslöts Södertälje, Salem, Nykvarn och Botkyrka. 1 januari 2017 ska det nya systemet ha med alla avtal som bedöms kunna ingå i systemet.

Läs mera om projektet i länken till höger.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09