Konsumtionen ska minska

Konsumtionen av varor ska minska till exempel genom behovsanalys

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts