Andel miljöcertifierade förskolor och skolor

Ingår i Sveriges ekokommuners nyckeltal

Andel förskolor och skolor med certifieringen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling

Datakälla: Håll Sverige rent, Skolverket

Kommentar

Grön Flagg förskolor och skolor:
Dagbarnvårdare i Trångsund
Förskolan Filius och Filia
Förskolan Äpplet
Hälsoförskolan Friskus
Myrstackens förskola
Pärlans förskola
Storkens förskola
Utsiktens förskola
Vista förskola
Vistabergs förskola

Genomsnittet bland Sveriges ekokommuner var 18 procent 2017.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen