Fler miljöcertifierade förskolor och skolor

Andelen förskolor och skolor med certifieringen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling ska öka till 15 procent senast 2010

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts