Gå direkt till sidans innehåll

Fler miljöcertifierade förskolor och skolor

Delmål A21.9.5

Andelen förskolor och skolor med certifieringen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling ska öka till 15 procent senast 2010

Bedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Uppdaterad datum: 2023-03-26