Fler miljöcertifierade företag

Antalet miljöcertifierade företag ska vara 100 st senast 2010 och 200 st senast 2015

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts