Gå direkt till sidans innehåll

Fler miljöcertifierade företag

Delmål A21.9.6

Antalet miljöcertifierade företag ska vara 100 st senast 2010 och 200 st senast 2015

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Uppdaterad datum: 2023-03-26