Specialist på miljöanpassad upphandling

Ha en handläggare specialiserad på miljöanpassad upphandling på upphandlingsenheten

Resultat

En hållbarhetsstrateg med miljöinriktning har anställts på upphandlingsenheten.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen