Miljöutbilda referensgrupper

Miljöutbilda de som ingår i referensgrupper för upphandlingar senast 2009

Resultat

Inget initiativ har tagits till detta under 2015.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen