Förbättra kommunens miljöledningsarbete

Förbättra det egna miljöledningsarbetet (inklusive arbete med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling)

Resultat

En miljöledningssamordningsgrupp med representanter från alla förvaltningar arbetar med att utveckla miljöledningsarbetet. Under 2015 har arbetet bland annat handlat om att:

  • knyta miljöledningsarbetet närmare rill kommunens miljöarbete i stort. Detta har skett i arbetet med det nya miljöprogrammet.
  • följa upp förvaltningarnas miljöarbete
  • genomföra en resvaneundersökning för kommunens anställda
  • ta upp olika fordonsfrågor
  • genomföra en utbildningsdag för social- och äldreomsorgens miljöombud

Delansvarig

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasienämnden

Kommunstyrelsen

Kultur och fritidsnämnden

Miljönämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Äldreomsorgsnämnden