Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Andelen ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna ska vara 25 procent senast 2010 och 50 procent senast 2020

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått