Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Samarbeta med Södertörns fjärrvärme AB (SFAB) och ägarkommunerna för utbyggnad av fjärrvärmenätet och för en effektiv energiproduktion

Resultat

Under året har utbyggnad av fjärrvärme skett till 1456 st nya fastigheter, varav ungefär hälften är småhus. Resten är flerbostadshus, industrilokaler, affärer, kontor med flera.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen