Gå direkt till sidans innehåll

Upphandla effektiva och miljöanpassade transporter

Åtgärd A21.1.1.9
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Resultat

Upphandlingsmyndighetens (fd Miljöstyrningsrådets) kriterier används i de upphandlingar där det är relevant.

De gemensamma miljökrav som Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket har tagit fram skickas med i alla kommunens entreprenadupphandlingar. Uppföljningen sker genom entreprenörens miljöplan och stickvisa kontroller ute på arbetsplatsen.

Under året har skolskjuts med buss upphandlats. Då ställdes krav på att minst en skolskjutsslinga ska utföras med förnybart bränsle från avtalsstart och en till inom ett halvår (av totalt fyra slingor).
I upphandlingar av andra tjänster där transporter ingår har krav ställts på fordonens utsläpp.

Inom Södertörnsamarbetet pågår ett arbete med samordnade varutransporter. För mer information, se länken till höger.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2016-02-09