Gå direkt till sidans innehåll

Ta fram trafikplaner

Åtgärd A21.1.1.4
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Ta fram trafikplaner utifrån trafikstrategin senast 2012

Resultat

Vad gäller framtagandet av olika trafikplaner ser läget ut så här:

Cykelplanen: beslut i början på 2016

Kollektivtrafikprogrammet: beslut i början på 2016

Parkeringsprogram och nya parkeringstal: beslut i början på 2016

Trafiksäkerhetsplanen: remissvaren bearbetas och beslut väntas i slutet på 2016

Mobility managementplanen: beslut i början på 2016

Gångplan: arbete har startat i januari 2016.

Ytterligare planer som kommer att tas fram kommande år är: godstrafikplan, vägtrafikplan, samt trafik och miljöplan.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-01-12