Samordna och effektivisera kommunens fordonshantering

Resultat

Kommunens fordonscontroller arbetar med att samordna fordonsfrågorna och med att ställa om fordonsflottan till att drivas allt mer av förnyelsebara bränslen.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen