Resor med kollektivtrafiken

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Antal resor med kollektivtrafiken i förhållande till invånarantalet.

Datakälla: Trafikförvaltningen

Kommentar

Antalet resenärer i kollektivtrafiken i förhållandet till invånarantalet har ökat under 2018.
Det är främst pendeltågsresenärerna som ökar.
Ett genomsnitt för måttet bland Sveriges ekokommuner är 61 resor/invånare 2017.
Under senare år ser vi dock en minskning i antalet resor per invånare, jämfört med år 2012 då kollektivtrafikresandet var som högst med 220 resor/invånare. Med en växande befolkning ökar trängseln i transportsystemet. Även om förhållandet mellan andra trafikslag saknas så innebär detta en ökad efterfrågan på kollektiva resmöjligheter. För att möta denna efterfråga är genomförandet av kommunens kollektivtrafikplan av avgörande betydelse. Utifrån ambitionen i kommunens kollektivtrafikplan kan förväntas att kollektivtrafikandelen kommer att öka.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen