Gå direkt till sidans innehåll

Övergå till förnyelsebart bränsle i arbetsmaskiner

Åtgärd A21.1.1.12
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad

Övergå till förnyelsebart bränsle i arbetsmaskiner och till mer resurseffektiva maskiner

Resultat

Inga särskilda satsningar har gjorts under 2015.

Alla mindre arbetsmaskiner drivs sedan tidigare med alkylatbensin. Alkylatbensin är ett drivmedel baserat på fossila bränslen, men innehåller relativt lite av bensen, aromater, polyaromater, olefiner och svavel, och är på så sätt skonsammare för hälsan och för miljön (än vanlig bensin).

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kultur och fritidsnämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09