Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Ingår i Sveriges Ekokommuners nyckeltal

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter

Datakälla: Huddinge kommun, reseleverantörer, drivmedelsbolag

Kommentar

Utsläppen från tjänsteresorna har fortsatt att minska. Det är främst utsläppen från kommunens egna bilar som minskar.
I koldioxidutsläppen från tjänsteresor i de kommunala verksamheterna ingår flygresor, resor med egen bil i tjänsten och resor i kommunens bilar. Fördelningen av utsläppen är ungefär 10 procent från flygresor, 20 procent från egen bil i tjänsten och 70 procent från kommunens bilar.

Läs mera om åtgärder som gjorts i för att minska utsläppen i kommunens verksamheter i länken till höger.

Kontakt

Miljö- & Samhällsbyggnadsförvaltningen