Förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Mäts årligen.

Andel energi från förnyelsebara energikällor och återvunna material/avfall i kommunala lokaler.

Datakälla: Huddinge Samhällsfastigheter AB, Söderenergi AB

Kommentar

100 procent av elen är förnyelsebar. Andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen är 99,3 procent.
Ett genomsnitt för nyckeltalet för Sveriges ekokommuner 2017 är 94 procent.

Ansvarig organisation

Huddinge samhällsfastigheter AB

Söderenergi AB