Energieffektivisering i fastighetsbestånd

Mäts årligen.

Minskning av energianvändningen i Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheters fastighetsbestånd.

Datakälla: Huge Bostäder, Huddinge Samhällsfastigheter

Kommentar

Energianvändningen i Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheters fastighetsbestånd har minskat under 2018.

Ansvarig organisation

Huddinge samhällsfastigheter AB