Cykeltrafikanter per 1000 invånare

Cykeltrafikanter (på utvalda mätpunkter) per 1000 invånare

Datakälla: Huddinge kommun

Kommentar

Huddinge kommun gör mätningar av gång- och cykeltrafiken varje år. Det görs genom manuell räkning vid 10 geografiskt spridda punkter under september månad. Detta ger dock inte en total bild av antalet fotgängare och cyklister i kommunen utan enbart läget på de utpekade punkterna.

Mätningen som utfördes 2018 visar att antalet cyklister minskat något jämfört 2017. Som man kan se i statistiken går siffrorna lite upp och ned mellan åren. Detta kan bland annat beror på väderleksförhållandena under mätdagen (mätning görs dock inte vid extrema väderförhållanden).
Kommunen planerar att under 2019 handla upp fasta mätstationer för gång- och cykeltrafik i syfte att få bättre och mer tillförlitlig data, där det går att se utveckling över tid.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen