Förnybar energi i kommunala verksamheter

Andelen förnybar energi i kommunala verksamheter ska öka kontinuerligt

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått