Individuell mätning av energi och vatten

Samarbeta med Huge och övriga fastighetsägare för individuell mätning av energi och vatten i kommunala lokaler samt utveckla rapporteringen av förbrukningsstatistik

Resultat

Samtliga lokaler har i princip egen mätning som följs upp kontinuerligt. Energistatistiken redovisas 1 ggr/år till kommunen.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen