Utökad klimat- och energirådgivning

Utöka klimat- och energirådgivningen för invånare och småföretagare

Resultat

Hela länets telefonrådgivning för energi- och klimatrådgivningen är placerad i Huddinge, men det innebär ingen ökad service för Huddinges invånare och småföretagare.

Ansvarig organisation

Samhällsbyggnadsnämnden