Minskad energianvändning vid upphandling

Ställa krav på minskad energianvändning och miljöanpassad energiförsörjning vid upphandling av varor och tjänster till kommunen

Resultat

Upphandlingsmyndighetens (fd Miljöstyrningsrådets) kriterier används i lämpliga upphandlingar.

De gemensamma miljökraven som Stockholm stad, Göteborg stad, Malmö stad och Trafikverket har tagit fram för entreprenader, används i Huddinge.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen