Individuell mätning av energi och vatten

Samarbeta med Huge och övriga fastighetsägare för individuell mätning av energi och vatten i kommunala lokaler samt utveckla rapporteringen av förbrukningsstatistik

Resultat

I princip alla lokaler har egen mätning av energi och vatten. Huge fastigheter skickar statistik på förbrukningen till kommunen, en gång per år.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen