Energieffektivt byggande

Samarbeta med Huge och övriga fastighetsägare om energieffektivt byggande och lågenergihus vid nyproduktion av kommunala lokaler

Resultat

Under 2015 byggdes förskolan Nytorps mosse i Trångsund. Kästa förskola och skola i Flemingsberg blev också klart under året.

Ansvarig organisation

Kommunstyrelsen