Gå direkt till sidans innehåll

Förbättra tillgängligheten

Åtgärd A21.3.5.4
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Utifrån nuläget förbättra tillgängligheten generellt, men speciellt för funktionshindrade, till park- och naturområden samt motionsanläggningar

Resultat

Följande har åtgärdats under 2015:

  • Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Huddinge stationsväg, Glimmervägen och Kästa skola
  • Tillgänglighetsanpassning av övergångsställen vid Katrinebergsvägen, vid Glömstavägen och Kallkärrsvägen vid Snätringeleden
  • Nya bänkar vid Kyrkdammsparken
  • Nya trappor vid Fotbollsvägen , Benvedsbacken, Mossvägen 42/44, Masmovägen, Skylvägen-Häradsvägen

Tillgänglighetsstigen i Sundby har breddats för ytterligare god tillgänglighet och försetts med vindskydd och sittplatser utmed leden.

Vägvisning till alla naturreservats huvudentréer från allmänna vägar har satts upp.

I Huddinges naturområden finns över åtta mil leder. En översyn av dessa har gjorts och en klassning av vilka leder som har en högre tillgänglighet har gjorts.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2016-02-09