Gå direkt till sidans innehåll

Radon i skolor och förskolor

Indikator A21.3.1.1

Andel mätta förskolor och skolor med radonvärden under 200 Bq/m3 luft

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

0-200 Bq/m3

2012

100

Kommentar

Alla förskolor och skolor har mätts och åtgärder har vidtagits när värdena överskridits. Alla förskolor och skolor har nu radonhalter under gränsvärdet.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-02-17