Gå direkt till sidans innehåll

Radon i skolor och förskolor

Indikator A21.3.1.1

Andel mätta förskolor och skolor med radonvärden under 200 Bq/m3 luft

Senaste värdet:
0 % (2012)

Kommentar

Alla förskolor och skolor har mätts och åtgärder har vidtagits när värdena överskridits. Alla förskolor och skolor har nu radonhalter under gränsvärdet.

Kontakt
  • Huge bostäder AB
Uppdaterad datum: 2017-02-17